od mates dne 08.03.2024 v 13:14
Valná hromada FK Maraton Pelhřimov

Pozvánka na Valnou hromadu

Ve smyslu rozhodnutí VV FK Maraton Pelhřimov, z.s. Vás tímto srdečně zvu na Valnou hromadu klubu, která se koná v pátek 5. 4. 2024 od 19:00 hod. v zasedací místnosti u hlavního travnatého hřiště v Nádražní ulici.

 

Ing. Miroslav Vacek, v.r.

předseda klubu

 

Program Valné hromady

1) Zahájení

2) Volby členů mandátové komise, návrhové komise, jmenování ověřovatelů, zapisovatele

3) Zpráva o činnosti klubu

4) Zpráva o hospodaření za uplynulé období

5) Zpráva komise mládeže

6) Zpráva mandátové komise

7) Odstoupení člena výkonného výboru

8) Volba nových členů výkonného výboru

9) Diskuze

10) Schválení účetní závěrky za rok 2023

11) Návrh rozpočtu na rok 2024

12) Usnesení

13) Závěr