od BobHovorka dne 12.03.2020 v 16:14
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - NOUZOVÝ STAV v ČR

Vedení klubu FK Pelhřimov bere na vědomí rozhodnutí vlády ČR vzhledem k šíření epidemie onemocnění koronaviru COVID-19. Na dnešním zasedání výkonného výboru FK se členové jednomyslně shodli na dočasném zastavení tréninkového a zápasového procesu u všech kategorií do odvolání.

Vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení na zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaný jako SARS CoV-2 nouzový stav.
Vláda od 13. března od 6:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.

TSmP se po domluvě s vedením města Pelhřimov rozhodly uzavřít veškerá sportoviště, která mají ve správě (zítra proběhnou další jednání k tomuto rozhodnutí).

V této fázi vývoje je zdraví důležitější. Všichni sledujme další rozhodnutí a nařízení vlády. Nezbývá než vyčkat, chovat se zodpovědně a dodržovat zvýšené nároky na hygienu. Neshlukovat se zbytečně a zachovat klidnou hlavu.

Na pondělní schůzi výboru se budou řešit další kroky spojené s touto nepříjemnou situací a dalším chodem klubu.

Děkujeme za pochopení.


V Pelhřimově, dne 12.3.2020
VV FK Pelhřimov