od admin dne 01.02.2021 v 20:16
Valná hromada

Pozvánka na Valnou hromadu FK Pelhřimov

Ve smyslu rozhodnutí VV FK Pelhřimov, z.s. vás tímto srdečně zvu na Valnou hromadu klubu,

která se bude konat v pátek 26. 2. 2021 od 17:00 hod. v zasedací místnosti hřiště Za Kalvárií.

 

Ing. Miroslav Vacek, v.r.

předseda klubu

 

 

Program Valné hromady

  1) Zahájení

  2) Volby členů mandátové komise, návrhové komise, jmenování ověřovatelů, zapisovatele

  3) Zpráva o činnosti klubu

  4) Zpráva o hospodaření za uplynulé období

  5) Zpráva komise mládeže

  6) Zpráva mandátové komise

  7) Sloučení FK Pelhřimov s klubem FC Maraton Pelhřimov

  8) Diskuse

  9) Schválení účetní závěrky za rok 2020

10) Návrh rozpočtu na rok 2021

11) Usnesení

12) Závěr

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 127 o přijetí krizového opatření omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob, tak:

a) každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95,

b) osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

c) každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,

d) že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu.

 

Návrh smlouvy o sloučení týmů FC Maraton Pelhřimov a  FK Pelhřimov k nahlédnutí zde:  Návrh smlouvy o fúzi