od BH dne 13.06.2021 v 20:19
Změna banky, změna účtu

S platností od dnešního dne má náš fotbalový klub nový bankovní účet zřízený u FIO banky.

 

Původní účet, převedený ze SPARKASSE do České Spořitelny, byl zrušen a už není možné z něj posílat (vybírat), ani na něj vkládat finanční prostředky! Případné došlé platby budou odesílateli vráceny jako nedoručitelné.

Nové číslo naleznete na tomto odkazu: https://www.fkpelhrimov.cz/kontakty