Pozvánka na valnou hromadu

od Bob Hovorka v 5.2.2019

Pozvánka na Valnou hromadu

Ve smyslu rozhodnutí VV FK Pelhřimov, z.s. Vás tímto srdečně zvu na Valnou hromadu klubu, která se koná v pátek 15. 2. 2019 od 18:00 h. v zasedací místnosti hřiště Za Kalvárií.

Ing. Miroslav Vacek, v.r.

předseda klubu

 

Program Valné hromady

1) Zahájení

2) Volby členů mandátové komise, návrhové komise, jmenování ověřovatelů, zapisovatele

3) Zpráva o činnosti klubu

4) Zpráva o hospodaření za uplynulé období

5) Zpráva komise mládeže

6) Zpráva mandátové komise

7) Volba dalších členů výkonného výboru

8) Odvolání členů výkonného výboru

9) Diskuse

10) Schválení účetní závěrky za rok 2018

11) Návrh rozpočtu na rok 2019

12) Usnesení

13) Závěr

Vytvořit Tomáš Josef (weby, grafika, reklama)