Pozvánka na Valnou hromadu

od xjert02 v 31.1.2018

Ve smyslu rozhodnutí výkonného výboru FK Pelhřimov, z.s. vás tímto srdečně zvu na Valnou hromadu klubu, která se koná v pátek 16. 2. 2018 od 18:00 hod. v zasedací místnosti hřiště Za Kalvárií.

Program Valné hromady
  1. Zahájení
  2. Volby členů mandátové komise, návrhové komise, jmenování ověřovatelů, zapisovatele
  3. Zpráva o činnosti klubu
  4. Zpráva o hospodaření za uplynulé období
  5. Zpráva mandátové komise
  6. Diskuse
  7. Schválení účetní závěrky za r. 2017
  8. Návrh rozpočtu na r. 2018
  9. Usnesení
  10. Závěr

 

Ing. Miroslav Vacek v. r.
předseda klubu

 

 

Vytvořit Tomáš Josef (weby, grafika, reklama)